משחקי מיקוד מבט

שימו לב: יתכן וחלק מהאפליקציות לא עודכנו לגרסת iOS11

שם התוכנהקישור מידע נוסף
ג'ינג'ים
משחק רשתיש צורך במנוי
Variety of games by:
Helpkidzlearn
אתר החברהיש צורך במנוי
Timmoco
לאתר החברהיש צורך במנוי
Look to learn
לאתר המוצרחבילת משחקים לרכישה לשלבים המוקדמים של שימוש במיקוד מבט
Look to learn scenes and sounds
לאתר המוצרחבילת משחקים נוספת לשלבים המוקדמים של שימוש במיקוד מבט
Tobii Dynavox
קישור למשחקי רשתקישור למשחקים מותאמים למיקוד מבט
Insight
לאתר המוצרתיעוד המעקב ולמידת השימוש במיקוד המבט
grid 3
להוראות להורדת משחקיםניתן להשתמש במשחקים רק כחלק מתוכנת תת"ח מלאה. יש להוריד משחקים מאתר הקהילה.
Inclusive
לאתר המוצרשלוש חבילות משחקים לרכישה
Facebook Comments