Jewish Interactive – פיתוח משחקים מותאמים

Jewish Interactive  הינו ארגון ללא מטרת רווח, המפתח אפליקציות לימודיות ומשחקיות בתחום החינוך היהודי (חגים ועוד). אפליקציית ה- JI Tap היא פלטפורמה ליצירת משחקים אינטראקטיביים הקשורים לעולם התוכן היהודי. כחלק משיתוף הפעולה בין ji ובית איזי שפירא שולבו בגלריית התמונות של האפליקציה דמויות עם מוגבלויות וכיום, דמויות אלו הן חלק אינטגרלי מהתכנים שהאפליקציה מציעה. בנוסף, JI עושים שימוש בפעילויות ובתכנים אשר פותחו ע"י צוות החינוך והטיפול בבית איזי שפירא.

 

Facebook Comments